Proecta - консултативен кабинет за психично здраве
      

Екип

Zahari

Д-р Захари Зарков, дм
Тел: +359 888 97 77 32
Email: zarkov@proecta.eu
Д-р Захари Зарков e роден през 1974г. Завършва медицина през 1997г. с диплома за магистър-лекар, обучава се по психиатрия в Медицински университет – София и от 2005г. е специалист-психиатър. През 2015г. защитава докторска степен в областта на психиатричната епидемиология. Работил е като психиатър в отделение към МБАЛ – Монтана и в Универститетската клиника на УМБАЛ “Александровска”. Има интереси и опит в терапия на афективни и тревожни разстройства, овладяване на кризи, водене на профилактика при депресии и шизофрения. Публикувал е статии и доклади в български и международни професионални списания.

Vlado

Д-р Владимир Наков, дм
Тел: +359 896 76 86 48
Email: nakov@proecta.eu
Д-р Владимир Наков e роден през 1973г. През 1997г. се дипломира като магистър-лекар, обучава се по специалността психиатрия в Медицински университет – Плевен и Медицински университет - София и от 2003г. е специалист-психиатър. От 2015г. е доктор по социална медицина. Работил е като психиатър в Психиатричен кабинет, гр. Левски, Клиника по Психиатрия в МУ-Плевен, ЦПЗ-София, ДКЦ ХXVІІІ, гр. София. Има интереси и опит в терапия на афективни и тревожни разстройства, овладяване на кризи, водене на профилактика при депресии и шизофрения. Публикувал е в български професионални и международни списания, участвал е с научни съобщения в български и международни конгреси.

Svetlana

Светлана Димитрова, дп
Тел: +359 885 53 74 06
Email: dimitrova@proecta.eu
Светлана Димитрова е доктор по психология, дипломиран психотерапевт, сертифициран член към Световната Асоциация по Позитивна Психотерапия – Wiesbaden, Germany. Завършила е СУ “Св. Климент Охридски” през 2003г. Има професионален опит в сферата на консултативната и клинична психология с деца и възрастни, работа с кризи и тревожни разстройства, зависимости и хранителни разстройства. Практикува фамилна и индивидуална психотерапия, професионална психодиагностика на деца и възрастни. Специализирала е в сферата на фамилната и детска психология. Има публикувани статии и доклади в научни списания, има участия в международни конференции, семинари и други научни форуми.
Consultants