Proecta - консултативен кабинет за психично здраве
      

Наши консултанти

Д-р Пламен Атанасов
Тел: +359 899 881 356
Email: atanasovp@abv.bg
Пламен Атанасов е роден през 1970 г. През 1995 г. се дипломира като инженер по биотехника в Технически университет – София. По същото време завършва и Факултета за обществени професии със специалност журналистика. От 2017 г. е доктор по обществени комуникации и информационни науки. Дисертационният му труд е за ролята на компютърно опосредстваната комуникация при предизвикване и овладяване на репутационни кризи. Защитен е във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Развива активен научен интерес към организационната репутация и репутационния мениджмънт, комуникацията в уеб и социалната психология. Автор е на редица публикации в съответните области.