Proecta - консултативен кабинет за психично здраве
      

Книги & Ръководства

Медицинска марихуана (bg)
Самоубийствата в България 2009 - 2013г (bg)
Честите психични разстройства и тяхната връзка с постигнатото ниво на образование в българската популация (bg)
Обучение в умения за здравословен начин на живот - Наръчник за инструктори (bg)
Обучение в умения за здравословен начин на живот - Работна тетрадка (bg)
Книги и учебници, разпространявани от Българската Психиатрична Асоциация (bg)
Практически ръководства по психиатрия (en) & (ru)
Самохвалов В. П., ПСИХИАТРИЯ (ru)
Електронна библиотека на РАМН (Раздел "Психиатрия") (en) & (ru)