Proecta - консултативен кабинет за психично здраве
      

Книги & Ръководства

Обществени аспекти на психичното здраве и психичните разстройства (bg)
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОДХОДИ И АЛГОРИТЪМ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С КОМОРБИДНОСТ (bg)
ЛЕЧЕНИЕ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ С РАЗСТРОЙСТВА, СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЦИ (bg)
ПРОФИЛАКТИКА НА САМОУБИЙСТВАТА - Методични материали (bg)
РЪКОВОДСТВА за обучители на психично-здравна тематика Тревожност, Депресия, Агресия – Автоагресия, Сексуално здраве 8 – 10 клас (bg)
РЪКОВОДСТВО за ранно откриване на тревожност и депресия в първичната помощ (bg)
Медицинска марихуана (bg)
Самоубийствата в България 2009 - 2013г (bg)
Честите психични разстройства и тяхната връзка с постигнатото ниво на образование в българската популация (bg)
Обучение в умения за здравословен начин на живот - Наръчник за инструктори (bg)
Обучение в умения за здравословен начин на живот - Работна тетрадка (bg)
Книги и учебници, разпространявани от Българската Психиатрична Асоциация (bg)
Практически ръководства по психиатрия (en) & (ru)
Самохвалов В. П., ПСИХИАТРИЯ (ru)
Електронна библиотека на РАМН (Раздел "Психиатрия") (en) & (ru)