Proecta - консултативен кабинет за психично здраве
      

Дейности

 • Диагностициране на психични проблеми, кризи, заболявания, и нарушения в развитието при възрастни и деца.
 • Извършване на оценка и диагностика на деца с умствено изоставане, аутизъм, езикови и артикулаторни нарушения, хиперактивност и дефицит на вниманието, поведенчески нарушения, емоционални разстройства, обучителни трудности и заекване.
 • Терапия на тревожност (страхови неврози), паника, фобии, меланхолия, депресии, разстройства на паметта (свързани с деменции и черепно-мозъчни травми). Възможност за домашно посещение и лечение.
 • Водене на профилактика при тежки депресии и шизофрения.
 • Интервенции и психотерапия при зависимости към алкохол, тютюнопушене, наркотици, хазарт и модерните зависимости – интернет, електронни и компютърни игри, “шопинг” и др.
 • Сексологична консултация по проблеми, свързани с трудностите и притесненията в сферата на сексуалността. Подкрепа и асистиране за подобряване на интимното общуване между партньорите.
 • Фамилно консултиране – проблеми в общуването в семейството и между деца и родители. Подкрепяща терапия при загуба или болест на близък.
 • Психологически профили, подпомагащи подбора на кандидати за работа в частни и държавни компании.
 • Психологични изследвания и тестове.
 • Медицински удостоверения за психична годност свързани със сключване на брак, започване на работа, невъоръжена или въоръжена охрана, за осиновяване, гражданство, нотариални сделки и такива, които да послужат пред органите на съдебната власт и НСС. Експертиза на работоспособността (от ЛКК).
 • Специализираната ЛКК изготвя и протоколи за настаняване в домове за социални грижи за възрастни хора.